Zerøport demana l’aturada immediata de les noves ampliacions del port i l’aeroport de Barcelona

Home / Ecología / Zerøport demana l’aturada immediata de les noves ampliacions del port i l’aeroport de Barcelona
Zerøport demana l’aturada immediata de les noves ampliacions del port i l’aeroport de Barcelona

Moviments pel clima, entitats socials i organitzacions ecologistes hem creat i presentem la nova Plataforma Zeroport per articular les nostres lluites pel decreixement del port i de l’aeroport de Barcelona.

Tot i la crisi climàtica i ecològica actual i els milions de tones de GEH i altres contaminants que emeten el port i l’aeroport de Barcelona, AENA i Port de Barcelona estan acordant i projectant-ne noves ampliacions, que permetran incrementar-ne la capacitat i també les emissions. A més a més, a causa de les ingents quantitats de residus i partícules contaminants i la gran contaminació lumínica i sonora que generen, el port i l’aeroport afecten negativament a la salut i el benestar de les poblacions veïnes i n’alteren el comportament.

Aquestes infraestructures són, així mateix, peces angulars d’un model econòmic i turístic insostenible que atempta contra les necessitats vitals bàsiques i que implica un fort impacte social: encariment de l’habitatge, massificació de l’espai urbà i del transport públic, precarització laboral, desaparició del comerç local, greus problemes de mobilitat. Ambdues infraestructures han destruït el seu entorn immediat, arrasant la línia natural de costa i valuosos espais naturals, que són font de biodiversitat, aporten múltiples beneficis ambientals, socials i econòmics, i ajuden a atenuar els efectes del canvi climàtic.

Davant aquesta situació, moviments pel clima, entitats socials i organitzacions ecologistes unim les nostres lluites en un front comú, la nova Plataforma Zeroport. Reclamen responsabilitat al Govern espanyol, a la Generalitat de Catalunya i als ajuntaments implicats, administracions que han declarat l’emergència climàtica; per fer un gir radical en les seves actuals polítiques expansionistes i insostenibles que venen impulsant aquests dos sectors, i és per això que exigim:

1. La retirada immediata i sense condicions dels plans d’ampliació de l’activitat i de les infraestructures del port i l’aeroport presents i futurs, així com de les noves infraestructures viàries previstes per absorbir aquests augments d’activitat.

2. La definició immediata de plans de reducció de línies de vols i rutes de transport marítim, prioritàriament vols en trajectes curts i creuers, per disminuir els nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, i així protegir la salut de la població afectada i assolir la reducció anual d’emissions de CO2 del 7,6 % per complir amb els objectius climàtics l’any 2030.

3. L’eliminació de manera urgent dels privilegis fiscals i dels subsidis de l’activitat del port i l’aeroport (via IVA, taxació del fuel i dels viatges freqüents…) perquè incorpori els costos socioambientals que genera, i així poder reinvertir aquests ingressos en la millora de modes de mobilitat més sostenibles i en el foment de sectors econòmics més justos en els àmbits social, ambiental, laboral, climàtic, etc.

4. La declaració de Xarxa Natura 2000 a tot l’àmbit del Parc Agrari del Llobregat, ampliant-la a nous espais singulars d’alt valor ambiental com l’antiga llera del riu Llobregat i el seu àmbit marí, i, alhora, la reparació dels danys ambientals i socials causats per aquestes infraestructures.

L’única manera d’assolir els objectius ambientals fixats per a l’any 2030 passen pel decreixement, no per les enganyoses estratègies d’economia verda o desenvolupament sostenible, perpetuadores del sistema econòmic que ens han portat a la situació d’emergència ecològica i climàtica actual.

El creixement infinit és impossible en un planeta finit; el creixement del port i de l’aeroport són inviables en una Barcelona finita!

Entitats adherides:

Fridays for Future Barcelona
Moviment per la Justícia Climàtica
Rebel·lió o Extinció – XR Barcelona
Families For Future BCN
Climacció
Teachers For Future Catalunya (T4Fcat)
Assemblea de Barris Pel Decreixement Turistic (ABDT)
FAVB (Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona)
Prou Soroll
Ecologistes en Acció de Catalunya
DEPANA, Lliga per a la Defensa pel Patrimoni Natural
Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Ciutat Vella no està en venda
Plataforma veïnal Som Paral·lel
La Barceloneta Diu Prou
Plataforma en Defensa de la Barceloneta
Comissió d’Habitatge de la Barceloneta
Fem Front al Turisme a Sants
Observatori del Deute en la Globalització
Assemblea de 15M de Sarrià – St. Gervasi
Solidaritat i Comunicació – SICOM
Revo Prosperitat Sostenible

Zeroport pide la parada inmediata de las nuevas ampliaciones del puerto y el aeropuerto de Barcelona

Movimientos por el clima, entidades sociales y organizaciones ecologistas hemos creado y presentamos la nueva Plataforma Zeroport para articular nuestas luchas por el decrecimiento del puerto y del aeropuerto de Barcelona.

Pese a la crisis climática y ecológica actual y los millones de toneladas de GEH y otros contaminantes que emiten el puerto y el aeropuerto de Barcelona, AENA y Puerto de Barcelona están acordando y proyectando nuevas ampliaciones, que permitirán incrementar la capacidad y también las emisiones. Además, a causa de las ingentes cantidades de residuos y partículas contaminantes y la gran contaminación lumínica y sonora que generan, el puerto y el aeropuerto afectan negativamente a la salud y el bienestar de las poblaciones vecinas y alteran el comportamiento.

Estas infraestructuras son, así mismo, piezas angulares de un modelo económico y turístico insostenible que atenta contra las necesidades vitales básicas y que implica un fuerte impacto social: encarecimiento de la vivienda, masificación del espacio urbano y del transporte público, precarización laboral, desaparición del comercio local, graves problemas de movilidad. Ambas infraestructuras han destruido su entorno inmediato, arrasando la línea natural de costa y valiosos espacios naturales, que son fuente de biodiversidad, aportan múltiples beneficios ambientales, sociales y económicos, y ayudan a atenuar los efectos del cambio climático.

Ante esta situación, movimientos por el clima, entidades sociales y organizaciones ecologistas unimos nuestras luchas en un frente común, la nueva Plataforma Zeroport. Reclamamos la responsabilidad en el Gobierno español, en la Generalitat de Cataluña y en los ayuntamientos implicados, administraciones que han declarado la emergencia climática; para que den un giro radical en sus actuales políticas expansionistas e insostenibles que vienen impulsando estos dos sectores, y es por ello que exigen:

1. La retirada inmediata y sin condiciones de los planes de ampliación de la actividad y de las infraestructuras del puerto y el aeropuerto presentes y futuros, así como de las nuevas infraestructuras viarias previstas para absorber estos aumentos de actividad.

2. La definición inmediata de planes de reducción de líneas de vuelos y rutas de transporte marítimo, prioritariamente quieres en trayectos cortos y cruceros, para disminuir los niveles de contaminación atmosférica y acústica, y así proteger la salud de la población afectada y lograr la reducción anual de emisiones de CO₂ del 7,6 % para cumplir con los objetivos climáticos en 2030.

3. La eliminación de manera urgente de los privilegios fiscales y de los subsidios de la actividad del puerto y el aeropuerto (vía IVA, tasación del fuel y de los viajes frecuentes…) para que incorpore los costes socioambientales que genera, y así poder reinvertir estos ingresos en la mejora de modos de movilidad más sostenibles y en el fomento de sectores económicos más justos en los ámbitos social, ambiental, laboral, climático, etc.

4. La declaración de Red Natura 2000 a todo el ámbito del Parque Agrario del Llobregat, ampliándola a nuevos espacios singulares de alto valor ambiental como el antiguo cauce del río Llobregat y su ámbito marino, y, a la vez, la reparación de los daños ambientales y sociales causados por estas infraestructuras.

La única manera de lograr los objetivos ambientales fijados para el año 2030 pasan por el decrecimiento, no por las engañosas estrategias de economía verde o desarrollo sostenible, perpetuadoras del sistema económico que nos han llevado a la situación de emergencia ecológica y climática actual.

El crecimiento infinito es imposible en un planeta finito; ¡el crecimiento del puerto y del aeropuerto son inviables en una Barcelona finita!

Entidades adheridas:

Fridays for Future Barcelona
Moviment per la Justícia Climàtica
Rebel·lió o Extinció – XR Barcelona
Families For Future BCN
Climacció
Teachers For Future Catalunya (T4Fcat)
Assemblea de Barris Pel Decreixement Turistic (ABDT)
FAVB (Federació d’Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona)
Prou Soroll
Ecologistes en Acció de Catalunya
DEPANA, Lliga per a la Defensa pel Patrimoni Natural
Plataforma per la Qualitat de l’Aire
Ciutat Vella no està en venda
Plataforma veïnal Som Paral·lel
La Barceloneta Diu Prou
Plataforma en Defensa de la Barceloneta
Comissió d’Habitatge de la Barceloneta
Fem Front al Turisme a Sants
Observatori del Deute en la Globalització
Assemblea de 15M de Sarrià – St. Gervasi
Solidaritat i Comunicació – SICOM
Revo Prosperitat Sostenible

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.