Tornar a la normalitat sense embussos ni contaminació

Home / Ecología / Tornar a la normalitat sense embussos ni contaminació
Tornar a la normalitat sense embussos ni contaminació

Confinem els cotxes, recuperem el nostre espai i reduïm les emissions i la contaminació

Durant les setmanes del confinament el trànsit interurbà i el trànsit en l’accés a les principals ciutats de l’Estat espanyol ha disminuït al voltant del 70 %. Açò ha provocat una reducció de la contaminació del 58 %, a més de deixar imatges insòlites de calçades i carreteres lliures de vehicles.

Paradoxalment, l’eixida d’esta dura crisi podria comportar un augment de l’ús del vehicle privat, ja que el cotxe ofereix una sensació de seguretat enfront dels contagis. No obstant això, això portaria a un augment de la contaminació atmosfèrica. També s’incrementarien les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i es formarien embussos  sense precedents. En resum, tornaríem a un escenari de llocs inhabitables i insostenibles.

En la tornada a això que s’ha anomenat la ‘nova normalitat’ és urgent i necessari prendre mesures que reduïsquen el trànsit i tornen l’espai a vianants, bicicletes i transport públic.

Per això, Ecologistes en Acció proposa mesures dirigides a disminuir les necessitats de desplaçament, facilitar la mobilitat de vianants i bicicletes, a més de garantir un transport públic de qualitat que oferisca totes les garanties possibles per a la salut i el benestar de la ciutadania.

Mesures per a reduir els desplaçaments

1. Reduir necessitats de transport, fomentant el teletreball, la compra de proximitat i l’administració electrònica.

2. Reduir al màxim l’aparició d’hores punta, amb mesures com l’escalonament d’horaris d’entrada i eixida als llocs de treball i flexibilització d’horaris.

3. Impulsar campanyes a favor dels desplaçaments a peu i amb bicicleta per a trajectes de menys de 6 km.

4. Crear zones verdes temporals, utilitzant jardineres i mobiliari urbà per a evitar aglomeracions en parcs i jardins i reduir desplaçaments a llocs d’esplai. Així mateix, possibilitar passejos guardant les mesures de seguretat.

Mesures per a facilitar i fomentar els desplaçaments a peu

1. Ampliar les voreres per a facilitar el distanciament físic. Es pot realitzar a costa de l’espai de la calçada o de la banda d’aparcament.

2. Establir carrers compartits i zones amb prioritat per a vianants, en els carrers on no es puguen ampliar les voreres. Les persones tindran prioritat per a desplaçar-se caminant per la calçada (en els carrers compartits no hi ha separació calçada-vorera).

3. Ubicar terrasses, contenidors i aparcament de motos preferentment en la calçada i no en la vorera.

4. Reduir els límits de velocitat de circulació en les ciutats, amb la generalització de carrers a 30 km/h, 20 km/h i 10 km/h per a facilitar la mobilitat activa.

5. Restringir la circulació de vehicles de motor a l’entorn dels centres docents, en hores d’entrada i eixida de l’alumnat.

6. Automatitzar semàfors i reduir els temps d’espera per a impedir aglomeracions en passos de vianants.

Mesures per a fomentar els desplaçaments amb bici

1. Implantar xarxes i corredors ciclistes d’emergència d’ús no obligatori.

2. Establir una línia de finançament estatal i autonòmica per a estes infraestructures ciclistes d’emergència.

3. Promoure aparcaments segurs en punts estratègics (intercanviadors de transport públic, edificis de l’administració i estacions de tren).

4. Implantar sistemes d’estacionament de bicicletes als centres de treball.

5. Generar un pla d’ajudes per a l’adquisició i reparació de bicicletes per a particulars.

6. Fomentar programes d’aprenentatge per a anar amb bicicleta.

7. Facilitar i potenciar la intermodalitat, permetent viatjar amb bicicleta en el transport públic.

Mesures per a potenciar el transport públic

1. Ampliar el nombre i la dimensió dels carrils bus a les zones urbanes i prioritzar-los en els semàfors.

2. Habilitar carrils bus en les vies de titularitat estatal d’entrada a les grans ciutats.

3. Assegurar una adequada oferta de transport públic, dimensionant la xarxa actual (cobertura i freqüències) d’acord amb les necessitats reals de mobilitat de la població.

4. Millorar la informació pública en temps real sobre opcions de transport públic, temps d’espera i alternatives existents, per a distribuir la demanda de forma més adequada.

5. Aprovar urgentment una llei estatal de finançament del transport públic.

6. Reduir les milionàries inversions previstes en noves infraestructures viàries, i reorientar-les a millorar els serveis i infraestructures del transport públic.

7. Transferir de manera urgent des del Ministeri d’Hisenda una subvenció extraordinària per al manteniment del transport urbà als ajuntaments.

8. Crear un fons de compensació per a mobilitat per part de totes les administracions competents amb l’objectiu de suplir la pèrdua per ingrés tarifari durant i després de la crisi pel COVID-19 als operadors que, a més de continuar prestant servei, han hagut d’assumir gastos extraordinaris.

9. Condicionar la recepció d’ajudes extraordinàries a la destinació per part dels ajuntaments de carrils de circulació per a millorar la mobilitat de vianants, bicicletes i transport col·lectiu enfront del cotxe. El Ministeri de Transports, Mobilitat Sostenible i Seguretat Viària haurà de proporcionar una guia per a este efecte.

10. Reforçar la seguretat sanitària en el transport públic.

11. Intensificar les tasques de neteja i desinfecció de vehicles i estacions.

12. Disposar d’informacions i indicacions clares en les estacions i vehicles a fi d’assegurar que no se supere l’aforament recomanat i les distàncies de seguretat: vestíbuls d’entrada i eixida unidireccionals, adhesius als seients i indicacions a les andanes.

13. Dotar les distintes plantilles del transport públic (conductors, personal d’estació i manteniment) de les mesures de prevenció i protecció necessàries.

14. Revertir el desmantellament del tren de proximitat i fomentar-lo com a servei vertebrador que fixa població en l’àmbit rural. Potenciar també el tren de mitjana i llarga distànciam tant de passatgers com de mercaderies.

Zones de baixes emissions <a href="https://www.ecologistasenaccion.org/143903/tornar-a-la-normalitat-sense-embussos-ni-contaminacio/#easy-footnote-bottom-1-143903" title="Per a més informació sobre aquest aspecte, dirigir-se al nostre informe Zones de Baixes Emissions, una guia per a millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.»>1

Unides a aquestes mesures, en els pròxims mesos, i en tot cas abans de 2023, les ciutats de més de 50.000 habitants hauran d’implantar zones de baixes emissions. Han de ser prou ambicioses per a aconseguir reduir la contaminació i les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Algunes característiques que han de reunir:

  • Restringir l’entrada als vehicles més contaminants
  • Convertir-les en Zones Zero Emissions com més prompte millor
  • La zona amb circulació restringida ha de ser àmplia
  • Fomentar desplaçaments a peu, amb bici i amb transport públic
  • Amb alternatives de transport per a tot el món
  1. Per a més informació sobre aquest aspecte, dirigir-se al nostre informe Zones de Baixes Emissions, una guia per a millorar la qualitat de l’aire de les ciutats.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.