Procés judicial contra Vandellós II: El director de la nuclear davant el jutge

Home / Ecología / Procés judicial contra Vandellós II: El director de la nuclear davant el jutge
  • GETE – Ecologistes en Acció, Societat Humana i Greenpeace demanen finalitzar l’activitat nuclear i iniciar el desmantellament nuclear.
  • Avui declararà com investigat el Director General de Vandellós II. El 6 de novembre el CSN va aprovar dues noves advertències per a l’Associació Nuclear Ascó – Vandellós II.
  • La renda familiar de les zona nuclears és un 15 % més baixa que la mitjana de Catalunya.

Aquest dilluns 16 de novembre declararà com investigat el Director General de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), en relació al funcionament de la central durant 17 dies en 2018 amb, almenys, dues fuites en la barrera de pressió segons és conegut, i s’ha confirmat en els tribunals espanyols.

“L’energia nuclear no és necessària ni segura, l’Administració pública ha de replantejar-se seriosament el tancament immediat de les centrals nuclears abans de la data marcada a Ascó I (2030), Ascó II (2032) i Vandellòs 2 (2035), després de la seva prolongació acordada segons el protocol d’intencions signat pel Ministeri i els propietaris” segons ha declarat Raquel Montón, responsable de la campanya Nuclear de Greenpeace.

Així mateix, en el passat ple del Consell de Seguretat Nuclear (CSN), del 6 de novembre, es va aprovar remetre al Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic (MITECO) dues advertències a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV). Totes dues advertències són qualificades com a infracció lleu, per incompliment de l’art. 86 de la Llei 25/1964, de 29 d’abril, sobre Energia Nuclear.

La primera advertència correspon a la central nuclear Vandellós II “per incompliment del Pla de Gestió de Residus Radioactius i del combustible gastat i de la Instrucció Tècnica Complementària nº4 associada a l’autorització d’explotació, després de detectar-se la reclassificació radiològica d’una zona d’emmagatzematge de residus de manera inadequada”.

La segona advertència correspon a la central nuclear d’Ascó, també “per incompliment del Pla de gestió de residus radioactius i del combustible gastat després de detectar, en una inspecció, incompliments en processos de gestió de residus radioactius de baixa i mitja activitat i del material contaminat potencialment desclassificable.”

En 2008 els tribunals van multar a ANAV amb 15 milions d’euros per l’alliberament de partícules radioactives a Ascó I, on centenars de persones van haver de realitzar-se proves per a descartar haver-se contaminat radioactivament. Així mateix en 2004 Vandellòs II va ocultar informació sobre un greu problema de corrosió en els sistemes de refrigeració i que va estar durant 161 dies funcionant amb els marges de seguretat reduïts motiu pel qual va pagar una multa de 1’6 milions d’euros.

“La cultura de seguretat dels propietaris té una llarga història d’incompliments que no es resolen amb multes sinó amb un pla de tancament nuclear”, insisteix Raquel Montón.

Respecte als beneficis econòmics del manteniment de les nuclears, aquests per descomptat no reverteixen en la població. El PIB per habitant de la Ribera d’Ebre (que acull la indústria nuclear) és de 51.100 € mentre que la mitjana a Catalunya és de 31.200 €, aportant un PIB alt al territori, molt per sobre de la mitjana catalana, però malgrat això aquestes dades econòmiques no tenen afectació local, només estatal. La Renda Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre que suporta de prop els riscos per a la salut i el medi ambient, és un 15 % inferior a la de la mitjana catalana. La Renda Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre és de 14.600 € a l’any, mentre que la mitjana catalana es troba en els 17.200 €.

“Mentre el territori produeix molta més riquesa que altres zones en termes de PIB, la població dels voltants és de les més pobres de Catalunya, perquè la riquesa econòmica no surt fora de l’estructura empresarial”, segons ha declarat Víctor Álvarez d’Ecologistes en Acció.

“Fins i tot l’impost nuclear, que grava aquesta activitat, amb prou feines té una repercussió en el territori, perquè es reinverteix una molt mínima part”, confirma Victor Álvarez.

Proceso judicial contra Vandellós II: El Director de la nuclear ante el juez

  • GETE – Ecologistes en Acció, Sociedad Humana y Greenpeace piden finalizar la actividad nuclear e iniciar el desmantelamiento nuclear.
  • Hoy declarará como investigado el Director General de Vandellós II. El 6 de noviembre el CSN aprobó dos nuevos apercibimientos para la Asociación Nuclear Ascó – Vandellós II.
  • La renta familiar de las zona nucleares es un 15 % más baja que la media de Cataluña.

Este lunes 16 de noviembre declarará como investigado el Director General de la central nuclear Vandellós II (Tarragona), en relación al funcionamiento de la central durante 17 días en 2018 con, al menos, dos fugas en la barrera de presión según es conocido, y se ha confirmado en los tribunales españoles.

“La energía nuclear no es necesaria ni segura, la Administración pública debe replantearse seriamente el cierre inmediato de las centrales nucleares antes de la fecha marcada en Ascó I (2030), Ascó II (2032) y Vandellòs 2 (2035), tras su prolongación acordada según el protocolo de intenciones firmado el Ministerio y los propietarios” según ha declarado Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace.

Asimismo, en el pasado pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), del 6 de noviembre, se aprobó remitir al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) dos apercibimientos a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, A.I.E. (ANAV). Ambos apercibimientos son calificados como infracción leve, por incumplimiento del art. 86 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear.

El primer apercibimiento corresponde a la central nuclear Vandellós II “por incumplimiento del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos y del combustible gastado y de la Instrucción Técnica Complementaria nº4 asociada a la autorización de explotación, tras detectarse la reclasificación radiológica de una zona de almacenamiento de residuos de manera inadecuada”.

El segundo apercibimiento corresponde a la central nuclear de Ascó, también “por incumplimiento del Plan de gestión de residuos radiactivos y del combustible gastado tras detectar, en una inspección, incumplimientos en procesos de gestión de residuos radiactivos de baja y media actividad y del material contaminado potencialmente desclasificable.”

En 2008 los tribunales multaron a ANAV con 15 millones de euros por la liberación de partículas radioactivas en Ascó I, donde cientos de personas tuvieron que realizarse pruebas para descartar haberse contaminado radiactivamente. Asimismo en 2004 Vandellòs II ocultó

información sobre un grave problema de corrosión en los sistemas de refrigeración y que estuvo durante 161 días funcionando con los márgenes de seguridad reducidos motivo por el cual pagó una multa de 1’6 millones de euros.

“La cultura de seguridad de los propietarios tiene una larga historia de incumplimientos que no se resuelven con multas sino con un plan de cierre nuclear”, insiste Raquel Montón.

Respecto a los beneficios económicos del mantenimiento de las nucleares, estos desde luego no revierten en la población. El PIB por habitante de la Ribera d’Ebre (que acoge la industria nuclear) es de 51.100 € mientras que la media en Catalunya es de 31.200 €, aportando un PIB alto al territorio, muy por encima de la media catalana, pero a pesar de ello estos datos económicos no tienen afectación local, solo estatal.

La Renta Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre que soporta de cerca los riesgos para la salud y el medioambiente, es un 15 % inferior a la de la media catalana. La Renta Familiar Bruta de la Ribera d’Ebre es de 14.600 € al año, mientras que la media catalana se encuentra en los 17.200 €.

“Mientras el territorio produce mucha más riqueza que otras zonas en términos de PIB, la población de los alrededores es de las más pobres de Catalunya, pues la riqueza económica no sale fuera de la estructura empresarial”, según ha declarado Víctor Alvarez de Ecologistas en Acción. “Hasta el impuesto nuclear, que grava dicha actividad, apenas tiene una repercusión en el territorio, pues se reinvierte una muy mínima parte”, confirma Victor Alvarez.

 

La entrada Procés judicial contra Vandellós II: El director de la nuclear davant el jutge aparece primero en Ecologistas en Acción.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.