La llicència d’explotació de Cofrents es troba a només tres mesos de la seua caducitat

Home / Ecología / La llicència d’explotació de Cofrents es troba a només tres mesos de la seua caducitat
La llicència d’explotació de Cofrents es troba a només tres mesos de la seua caducitat

Central nuclear de Cofrents

Falten tan sols tres mesos perquè expire la llicència d’explotació de la central nuclear de Cofrents.

Una central nuclear propietat d’Iberdrola que ha acumulat amb els anys, des de 1984, multitud de problemes, avaries i incidències, que comprometen, segons diversos informes, la seguretat de tots els habitants de la nostra comunitat, i que pretén continuar la seua explotació durant deu anys més.

Ecologistes en Acció vol remarcar que les mateixes Corts Valencianes en 2017, mitjançant una proposició no de llei, van acordar sol·licitar el tancament de la central al final de la vigència de la llicència, prevista per al 20 de març de 2021. Els grups parlamentaris Socialista, Compromís i Unides-Podem en les Corts van demanar també la no autorització de la construcció del magatzem temporal individualitzat de residus radioactius dins dels terrenys de la central nuclear de Cofrents, per ser innecessari, ja que la central fins i tot disposa de prou capacitat d’emmagatzematge suficient fins a la seua data de tancament en 2021.

Una central a la qual cap companyia d’assegurances cobreix pels danys derivats d’una catàstrofe nuclear (les asseguradores tenen un límit de 1.200 milions d’euros; la resta, que pot suposar centenars de milers de milions d’euros, la pagaria l’estat). Una central que mentre funcione continuarà produint més i més residus radioactius que s’hauran de vigilar durant 200.000 anys, encara que, de moment, l’única «solució» que se’ls ofereix passa per “ventilar-los” en el procés de desintegració radioactiva en l’exterior de les seues instal·lacions, en depòsits exposats a l’aire lliure, mitjançant un projecte experimental de Magatzem Temporal Individualitzat.

Ecologistes en Acció del País Valencià demana expressament al govern d’Espanya que no allargue la llicència d’explotació a la central per 10 anys més. És una autèntica insensatesa mantindre encara tant temps en funcionament una central amortitzada, vella i sense garanties, que a més compromet en cas d’accident greu, sempre probable, la salubritat de l’aigües que subministra a la mateixa ciutat de València i a la seua àrea metropolitana.

La licencia de explotación de Cofrentes se encuentra a solo tres meses de su caducidad

Central nuclear de Cofrentes

Faltan tan solo tres meses para que expire la licencia de explotación de la central nuclear de Cofrentes.

Una central nuclear propiedad de Iberdrola que ha acumulado con los años, desde 1984, multitud de problemas, averías e incidencias, que compromete, según diversos informes, la seguridad de todos los habitantes de nuestra comunidad y que pretende continuar su explotación durante diez años más.

Ecologistes en Acció quiere remarcar que las mismas Cortes Valencianas en 2017, mediante una proposición no de ley, acordaron solicitar el cierre de la central al final de la vigencia de su licencia, prevista para el 20 de marzo de 2021. Los grupos parlamentarios Socialista, Compromís y Unides-Podem en las Cortes, pidieron también la no autorización de la construcción del almacén temporal individualizado de residuos radiactivos dentro los terrenos de la central nuclear de Cofrentes, por ser innecesario, ya que la central aun dispone de capacidad de almacenamiento suficiente hasta su fecha de cierre en 2021.

Una central a la que ninguna compañía de seguros cubre por los daños derivados de una catástrofe nuclear (las aseguradoras tienen un límite de 1.200 millones de euros; el resto, que puede suponer cientos de miles de millones de euros, lo pagaría el estado).

Una central que mientras funcione seguirá produciendo más y más residuos radiactivos que se tendrán que vigilar durante 200.000 años, aunque, de momento, la única «solución» que se les ofrece pasa por “ventilarlos” en el proceso de desintegración radiactiva en el exterior de sus instalaciones, mediante depósitos expuestos al aire libre, mediante un proyecto experimental de Almacenamiento Temporal Individualizado.

Ecologistes en Acció del País Valencià pide expresamente al Gobierno de España que no alargue la licencia de explotación a la central por 10 años más. Es una auténtica insensatez mantener aún tanto tiempo en funcionamiento una central amortizada, vieja y sin garantías, que compromete además en caso de accidente grave, siempre probable, la salubridad de la aguas que suministra la misma ciudad de València y su entorno metropolitano.

La entrada La llicència d’explotació de Cofrents es troba a només tres mesos de la seua caducitat aparece primero en Ecologistas en Acción.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.