És hora de protegir el llop també a Catalunya

Home / Ecología / És hora de protegir el llop també a Catalunya
És hora de protegir el llop també a Catalunya


  • Ecologistes en Acció, Signatus, Gepec-EdC, ADDA, Lobo Aragón i Depana demanen una protecció que fomenti la recuperació de l’espècie.
  • Les entitats defensen que la protecció del llop ha d’acompanyar-se per polítiques que impulsin un món rural viu. 

El passat dijous 4 de febrer, es va acordar a la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural la inclusió del llop a la Llista d’espècies silvestres en règim de protecció especial, sense cap excepció, cosa que a la pràctica suposa la protecció efectiva de l’espècie a tot l’Estat.

Aquesta decisió, que valida políticament els informes científics dels experts que alertaven de la necessitat de protegir efectivament l’espècie sense les aleatòries divisions anteriors (al sud del Duero estava protegit, al nord es podia caçar), és una mostra de responsabilitat i sentit comú de les diferents administracions que hi van donar suport, alhora que una part de comunitats autònomes van demostrar actuar més en defensa de certs sectors amb interessos econòmics, que de la preservació de la natura i el compliment de la llei.

El passat mes de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va posar a exposició pública el projecte de Decret que aprova el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada, amb una proposta que incorporava un canvi de criteri en relació al llop. Si als esborranys de Decret anteriors (des de 2010) el llop ibèric (Canis lupus signatus) figurava com espècie en perill d’extinció, a la proposta de 2020 s’ha considerat “extint com a reproductor”, malgrat que la situació del llop no ha variat substancialment al llarg de la darrera dècada. A Catalunya, segueixen havent-hi alguns exemplars solitaris de llop, pel que sembla vinguts a través dels Pirineus des de les poblacions italofranceses. No està demostrada la seva reproducció, però tampoc es pot descartar, ja que no s’ha fet cap estudi específic sobre l’estat d’aquesta espècie a Catalunya durant els darrers anys.

És important assenyalar que el llop està protegit tant per la Directiva Hàbitats com per la Llei estatal 42/2007 del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, i que les excepcions de considerar-la com a espècie que pot ser objecte de “regulació” al nord del Duero, ara han quedat definitivament anul·lades. Per tant, ja no hi ha dubtes de l’estatus d’espècie protegida, a tot l’Estat. Els ecologistes, que entre les diverses al·legacions presentades al setembre incloïen la catalogació del llop com espècie “amenaçada d’extinció”, expliquen que d’aquesta manera, l’administració s’obligaria a elaborar un pla de protecció i recuperació del llop a Catalunya, tan important per a retornar els equilibris ecològics a la fauna forestal, sobretot d’ungulats.

Ecologistes en Acció, Signatus, Gepec-EdC, ADDA, Lobo Aragón i Depana destaquen que no tenen resposta oficial del Departament de Territori a les seves al·legacions, però tot sembla indicar que el conseller Calvet ha decidit excloure al llop de l’annex d’espècies considerades amenaçades, per pressions del lobby caçador i determinats sectors conservadors del món rural i en contra de criteri científic que, a més, destaca els enormes beneficis ecològics i socials de recuperar al llop a Catalunya. Per això, tornen a reclamar al Govern en funcions que aprovi el Decret amb la inclusió del llop a la categoria que li correspon, fent un exercici de coherència amb la votació al Consell Estatal. Alhora, les cinc entitats insten al Departament que al costat de la protecció del llop s’impulsin mesures per garantir la viabilitat econòmica i el manteniment de vida de la població rural i que s’implementin polítiques per a un món rural viu i el reequilibri territorial.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.