Energies renovables: No tot val i menys a costa de la Xarxa Natura 2000

Home / Ecología / Energies renovables: No tot val i menys a costa de la Xarxa Natura 2000
Energies renovables: No tot val i menys a costa de la Xarxa Natura 2000

Davant del Decret Llei 14/2020 d’acceleració de la implantació d’energies renovables: No tot val i menys si és a costa dels espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000.

És evident que el País Valencià pateix un retard en la necessària implantació de les energies renovables per a mitigar el canvi climàtic, fruit de la desídia de tots els Governs dels últims 20 anys. La contribució de les energies renovables és molt inferior a la d’altres territoris i a la mitjana de l’Estat espanyol. Actualment només hi ha instal·lats 364 megawatts (MW) de potència fotovoltaica i 1.255 MW d’eòlica, i la generació d’electricitat renovable en 2019 va suposar tan sols el 3,8 % de l’estatal, amb una població pròxima a l’11 %. L’objectiu és instal·lar 6.000 MW fotovoltaics en 12.000 hectàrees i 4.000 MW eòlics abans de 2030 i la generació elèctrica renovable del 74 % en 2030, en línia amb el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima PNIEC 2021-2030.

El fiasco del Pla Eòlic de 2001 que preveia la instal·lació de més de 2.000 MW i farcit de corrupció, perquè els diferents governs del PP estaven més interessats a beneficiar els seus amics i a ells mateixos en el repartiment del pastís (cas Erial de cobrament de comissions a canvi de les adjudicacions a dit, que afecta l’expresident Zaplana, l’exvicepresident Cotino ja difunt i l’exconseller d’Indústria i Comerç, Fernando Castelló, amb una pilotada de més de 100 milions d’euros), quasi 20 anys després no ha desenvolupat encara tota la seua potencialitat. A Alacant encara no hi ha instal·lat cap parc eòlic, quan és una energia madura i la principal font d’energia renovable a l’Estat.

Amb este Decret llei, que modifica o deroga tres decrets i dues lleis, es pretén agilitzar el procediment de la instal·lació de les energies fotovoltaica i eòlica per a instal·lacions amb potència inferior a 50 MW de competència autonòmica, ja que si se supera eixe llindar la competència és estatal. La principal modificació és l’eliminació del tràmit de l’obtenció de la Declaració d’Interés Comunitari (DIC) per a ús del sòl no urbanitzable (ja es va eliminar aqueixa obligació anteriorment per a plantes de menys de menys de 5 MW de potència en una modificació de la LOTUP en 2019) i la creació d’un nou procediment singular, sota l’autoritat substantiva dels servicis territorials d’Energia. A més eixes inversions en plantes d’energia renovable (eòlica i fotovoltaica) es declaren  “d’interés estratègic”, cosa que suposa tindre prioritat en la tramitació administrativa i unes taxes reduïdes per a potències inferiors a 10 MW. Se simplifiquen els tràmits i s’acurten els terminis de resolució a 10 mesos des de l’admissió a tràmit de la sol·licitud.

No cal disposar dels terrenys per part del promotor fotovoltaic, com s’exigia en la LOTUP per a les DIC, sinó que n’hi ha prou amb disposar del 25 % de la superfície total, perquè si la instal·lació és declarada d’utilitat pública es pot tramitar un procediment d’expropiació forçosa. Esta via pot suposar un atemptat als drets dels propietaris, semblant als processos d’urbanització amb els PAI i la LRAU (Llei Urbanística Valenciana de 1994), que tants conflictes socials va causar i també reprovacions des d’Europa.

Els criteris d’ubicació de les instal·lacions són molt discutibles i suposen un atemptat a la integritat de la xarxa d’espais Natura 2000, perquè es permet la instal·lació en terrenys inclosos en Zones d’Especial Protecció per a les Aus i Zones d’especial Conservació (zones C de les Normes de Gestió) i en eixos mateixos espais naturals protegits sense normes de gestió aprovades (que encara, per desgràcia, són encara molt abundants, la qual cosa és un incomplint dels terminis establits per la Directiva 92/43/CEE Hàbitats, de sis anys des de la seua declaració com a espai de la Xarxa Natura), en terrenys amb hàbitats protegits i en forests d’utilitat pública. També es permet la instal·lació, després d’un estudi cas per cas, en paratges naturals municipals, àrees d’amortiment d’espais naturals protegits (Parcs Naturals) amb PORN i en reserva valenciana de caça i refugis de fauna.

Cal tindre en compte que les instal·lacions fotovoltaiques impliquen la desaparició de tota la coberta vegetal baix dels panells i del terreny ocupat pels inversors i les subestacions elèctriques transformadores (que eleven la tensió i aboquen l’energia a la xarxa), el que implica la desaparició dels hàbitats protegits.

Encara que el Decret llei presenta aspectes positius (obligació que el promotor efectue la inversió realment i no puga vendre l’autorització a una altra mercantil en pla especulatiu, l’impuls de les energies renovables per a complir amb la necessària descarbonització de l’economia, la transparència en els plans d’inversió dels distribuïdors i la capacitat de les seues instal·lacions per a noves connexions, la preferència teòrica d’instal·lacions en sostre sobre les instal·lacions en terra, etc.), té molts aspectes negatius des del punt de vista ambiental.

Este Decret llei incompleix una de les recomanacions de l’Estudi Ambiental Estratègic del PNIEC 2021-30, que establia amb caràcter general «es recomana l’exclusió d’aquest tipus d’instal·lacions en Espais Naturals Protegits, i espais de la Xarxa Natura 2000».

Ecologistes en Acció es reserva el dret d’interposar una possible denúncia davant de la Comissió Europea per la intromissió en la Xarxa Natura 2000 i l’incompliment de les administracions de l’obligació de no deteriorament d’eixa Xarxa establida per les Directives europees, principal xarxa d’espais naturals protegits a nivell europeu, espais que han de conservar-se i no descatalogar-se en la pràctica, encara que siga amb un interés ambiental i econòmic d’augmentar la capacitat de generació de les energies renovables.

La entrada Energies renovables: No tot val i menys a costa de la Xarxa Natura 2000 aparece primero en Ecologistas en Acción.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.