Actuació de la Demarcació de Costes (MITECO) provoca un greu impacte ecològic a la desembocadura del riu La Tordera

Home / Ecología / Actuació de la Demarcació de Costes (MITECO) provoca un greu impacte ecològic a la desembocadura del riu La Tordera
Actuació de la Demarcació de Costes (MITECO) provoca un greu impacte ecològic a la desembocadura del riu La Tordera

Ahir 17 de Juny de 2020 al matí, la Demarcació de Costes de Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) va entrar amb maquinària pesada a l’espai de la desembocadura de la Tordera causant un greu impacte ecològic. En aquest espai, com a conseqüència natural de la tempesta Glòria i la disminució de presència humana arran del confinament per la pandèmia de la Covid-19, s’havia generat una zona de gran valor ecològic. Els Ajuntaments de Malgrat de Mar i Blanes havien acordat tancar-la des de l’inici del desconfinament, per tal de protegir la fauna avícola que havia nidificat a la zona gràcies a la creació de nous habitats.

L’esmentada i brutal actuació s’ha dut a terme sense el coneixement ni consentiment de les administracions locals corresponents, amb l’argument de netejar les zones. No obstant, els mateixos experts que fan el seguiment de les espècies nidificants en l’espai han confirmat que no hi havia pas brossa, sinó un habitat natural creat per restes vegetals arrossegades pel temporal que, de fet, han possibilitat l’assentament de sorres i l’augment de biodiversitat a la desembocadura a nivells no vistos des de feia dècades.

Cal recordar que l’espai de la desembocadura de la Tordera està declarat com a Zona Especial de Conservació (ZEC) de la Xarxa Natura 2000. La presència i irracional actuació de maquinària ha estat especialment nociva perquè ha destruït espècies protegides per l’Annex I de la Directiva Hábitats, potenciada precisament pel Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, responsable últim de la nefasta actuació d’avui. A més, ha destruït dos nius de corriol, espècie protegida per l’Annex I de la Directiva Aus. Totes dues directives de legislació d’abast de la UE.

A més de les nefastes conseqüències ecològiques que ha tingut l’esmentada actuació, la Demarcació de Costes ha demostrat una absoluta manca de reconeixement i responsabilitat davant la ciutadania involucrada en la preservació de la biodiversitat local, que ha estat compromesa i organitzada des de la presentació del Manifest de la Tordera per tal d’assegurar la qualitat dels rius i els seus ecosistemes associats i, d’altra banda, al nostre entendre, acumular el tercer incompliment d’aplicació de normativa europea (la Directiva Marc d’Aigua).

Així mateix, segons ha estat anunciat, l’acció ha estat denunciada a la Fiscalia de Medi Ambient de Girona per part del cos d’Agents Rurals. Per la seva banda, Ecologistes en Acció estudiarà i emprarà totes les vies legals necessàries que estiguin al seu abast per tal d’evitar que es torni a reproduir cap més invasió ni un potencial delicte ambiental d’aquesta magnitud en les zones de nidificació en plena època de reproducció.

Actuación de la Demarcación de Costas (MITECO) provoca un grave impacto ecológico en la desembocadura del río la Tordera

Ayer 17 de Junio por la mañana, la Demarcación de Costas de Catalunya del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) entró maquinaria pesada en el espacio de la desembocadura de la Tordera causando un grave impacto ecológico. En este espacio, como consecuencia natural de la tempestad Gloria y la disminución de presencia humana a raíz del confinamiento por la pandemia COVID-19, se había generado una zona de gran valor ecológico. Los ayuntamientos de Magralt de Mar y Blanes habían acordado cerrarla desde el inicio del desconfinamiento, con el objetivo de proteger la fauna avicola que había nidificado en la zona gracias a la creación de nuevos hábitats.

Dicha y brutal actuación se llevado a cabo sin el conocimiento ni consentimiento de las administraciones locales correspondientes, con el argumento de limpiar las zonas. No obstante, los mismos expertos que hacen el seguimiento de las especies nidificantes en el espacio han confirmado que no había basura, si no un hábitat natural creado por restos vegetales arrastrados por el temporal que, de hecho, han posibilitado el asentamiento de arenas y el aumento de la biodiversidad en la desembocadura no vistos desde hacía décadas.

Es necesario recordar que el espacio de la desembocadura de la Tordera está declarado como Zona Especial (ZEC) de la Red Natura 2000. La presencia e irracional actuación de maquinaria ha estado especialmente nociva dado que ha destruido especies protegidas por el Anexo I de la Directiva Hábitats, potenciada por el Miteco, responsable último de la nefasta actuación de ayer. Además, ha destruido dos nidos de chorlitejo patinegro, especie protegida por el Anexo I de la Directiva Aves. Las dos directivas de legislación de abasto UE.

Además de les nefastas conseqüències ecològiques que ha tenido dicha actuación, la Demarcación de Costas ha demostrado una absoluta falta de reconocimiento y responsabilidad ante la ciudadanía involucrada en la preservación de la biodiversidad local, la cual ha estado comprometida y organizada desde la presentación del Manifest de la Tordera que tiene por objetivo asegurar la calidad de los ríos y sus ecosistemas asociados y, por otro lado, a nuestro entender, acumular el tercer incumplimiento de aplicación de normativa europea (Directiva Marco de Agua).

Así mismo, según ha sido anunciado, la acción ha sido denunciada a Fiscalía de Medio Ambiente de Girona por parte de los Agentes Rurales. Por su lado, Ecologistas en Acción estudiará y empleará todas las vías legales necesarias que estén a su abasto por tal de evitar que se vuelva a reproducir ninguna más invasión ni un potencial delito ambiental de esta magnitud en las zonas de nidificación en plena época de reproducción.

Fuente

Leave a Reply

Your email address will not be published.